En högaktuell bok till alla som möter flyktingbarn

Flykten – en bok om att tvingas lämna allt – bilderbok med text på svenska och arabiska. I Flykten berättas om barnen Jonas och Sara som tvingas lämna sitt trygga hem för att ge sig ut i det okända. Hela händelseförloppet skildras ur barnens perspektiv.

Författaren – Mia Hellquist Forss – erbjuder alla pedagoger att översätta och spela in denna bok. En viktig bok som borde finnas i varje förskola –  ”Jag vill öka förståelsen för människor som tvingas fly” säger författaren i denna intervju. 71621

Flykten, framsida omslag-svensk-arabisk (2)

Introduktionspris: I priset ingår en ersättning till författaren på 10:-/bok    150:-