Etiopien/Djibouti

afar1 afar2 afar3 afar4

Etiopien och Djibouti.
Jag reste bland afarer i Etiopien och Djibouti
dec – januari 2004-2005 tillsammans med organisationen
Afarvänner i Sverige.

Afarfolket på Afrikas Horn lever under mycket svåra
förhållanden. Jag reste dit med Afarvänner i Sverige som samarbetar med afarorganisationer i de båda länderna. Alfabetisering, hälsofrågor och förbättring av barns och kvinnors villkor är viktiga frågor.

Det var en resa med mycket starka intryck och jag tog mängder av bilder som jag sedan visat i utställningar och på webben.