Läs och språkglädje på somaliska/svenska

 

användbara fraser på ett trettiotal olika språk  däribland somaliska

 

 

Läs och språkglädje på somaliska/svenska

med böcker, PENpal och eget berättande  

 

Somalia och somalier har en stark berättarkultur, en poetisk tradition som förs vidare från generation till generation.

I början av 70-talet infördes det latinska alfabetet genom stora alfabetiseringskampanjer. Tidigare skrevs somaliska med arabisk skrift. Pojkar gick i koranskolor och lärde sig Koranen utantill. När latinska skriften kom måste nya läroböcker tas fram i en hast, stavningen varierade.

Somaliska språket har – som andra språk – olika varianter och det kan vara en källa till konflikter. Att lära sig – och att acceptera – synonymer är viktigt.

Läskunnigheten skiljer sig mycket mellan män och kvinnor, stad och land. Det är viktigt att inte förväxla läskunnighet med kompetens!

Undervisning i SFI misslyckas ofta därför att den inte utgår från individens situation och kompetens, motivation. Det finns utmaningar men också mycket att vinna. Ofta har det varit svårare för kvinnor att lära sig – både svenska och läsning, trots att somaliska kvinnor i Sverige är företagsamma och starka, de har bara inte haft tillgång till skolor och genom att föda många barn har de inte passat i i svenska SFI-systemet.

Motivation

börja med att identifiera vad som kan motivera kvinnorna – vad vill de ha svenskan till, varför vill de kunna läsa och skriva?

När kvinnor i Soweto som missat skolgången under apartheid fick en andra chans var möjligheten att berätta kvinnornas historia viktig.

Kvinnorna är traditionsbärare – spela in deras berättelser – på somaliska och hjälps åt att skriva ned – översätta till svenska. T ex könsstympning, där kan berättande öppna upp för brytanden av tabun och ett bättre stöd till kvinnorna.

Poesi, vaggvisor, sagor, myter – mycket finns samlat men med kvinnornas inläsningar skulle de kunna nå ut?

 

 

Med PENpal kan man både lyssna i böcker och spela in själv – egna berättelser, egna tolkningar – återberättande etc.  OBS självklart går det också att arbeta med film, QR-koder etc

 

Varva läsning med berättande.  Upptäck berättandet med klassiska sagor och bilderböcker – att återberätta med egna ord.

Berätta för barnen: Dhegdeer, Wil Wal, Igal Sheedad, Araweelho

I grupper med barn och vuxna tillsammans

samtala om barnens vardag – titta och peka i bilden med mindre barn.   Läs- och språkglädje!Träna ordförrådet! Lyssna, härma på somaliska, svenska, engelska mfl språk   Min trespråkiga talande ordbok ger ca 700 vardagsord – använd boken som ett verktyg – skriv in och läs in olika synonymer – lägg till andra viktiga ord

Gör små kort med ord och läs in

Sångpåsar med bilder som symboliserar olika sånger

 

Med PENpal kan du lyssna direkt i böcker och spela in din egen röst – idealiskt också för att öva uttal! Det finns olika lösa etiketter för egna inspelningar som kan användas i olika sammanhang.

Kamishibai – en japansk berättarteater. Som komplement till flera av böckerna finns färdiga sagokort i A3 att använda med eller utan en färdig ”teater”.  Berätta själv och skapa egna berättelser!  Sagokort finns till Bockarna Bruse, Den jättelika rovan,  Guldlock, Lima, Mat, mat, Mungo och Pinocchio.

 

 

Följ oss på instagram  Mantralinguasverige

Ndio.se, se.mantralingua.com,

kontakt:ndio.k.k@gmail.com, tel 0727169336

Vi stöder läsprojekt för barn och vuxna!