TAKK – tecken

 TAKK – tecken

Den lilla röda hönan – med TAKK

TAKK-bilagan innehåller åtta sidor med tecken som följer bokens svenska text, tryckt på etikettpapper. Välj var du vill sätta dina tecken, direkt i boken över den engelska texten eller i bilderna. Du kan också göra separata blad med tecken att använda tillsammans med boken. Genom att barnen också kan lyssna på boken på sina språk är det en fantastisk möjlighet att utveckla språkförståelse.

Köp bilagan tillsammans med boken på engelska och svenska till specialpris: 250

img20170204_11422596

Limas röda heta chili med teckenbilaga 

Köp bilagan tillsammans med boken på engelska och svenska till specialpris: 250

Alla tecken kommer från en bildbas som utvecklas av Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Teckensättning har gjorts av Kerstin Frii

De som oftast använder TAKK är hörande med en försenad eller avvikande språkutveckling, autism och tal- och språkstörning.

TAKK används också som stöd till andraspråksinlärning.

Limas röda heta chili med TAKK