England, Skottland och USA

England

Jag har gjort många resor till England under årens lopp. Där har jag  besökt olika bibliotek, museer och ideella organisationer, tagit del  av inspirerande kampanjer för läsning och teckning mm.

Discover Children´s Story Centre i London är ett museum för barn där de och deras vuxna kan leka och hitta på berättelser tillsammans. Discovers mission är att tända barns och vuxnas fantasi, nyfikenhet och kreativitet i en magisk och stimulerande miljö.  Discovery erbjuder ett varierande utbud som verkstäder med inriktning på skolor, konstaktiviteter för familjer, läsfrämjande program med barnboksförfattare och illustratörer,  och olika kulturprojekt som riktar sig till eftersatta bostadsområden.  Över 100,000 deltar i verksamheten varje år.

Barnens eget poesibibliotek i London är en del av The Poetry Library. En inspirerande miljö med ett stort utbud av poesiböcker för barn och olika aktiviteter för att stimulera barn att hitta på och skriva egna dikter.

National Literacy Trust är en läsfrämjande ideell organisation med tjugo års erfarenhet av framgångsrikt arbete. På webbsidan finns ett rikt utbud av olika resurser för olika åldrar. Bra aktiviteter över hela landet. Under Talk to your baby finns genomtänkta råd till föräldrar på många olika språk – bl a svenska.

Bookstart delar ut gratispaket med utvalda böcker till engelska barn i olika åldrar. Alla böcker är inkluderande och finns både på engelska och olika språk. Biblioteken följer upp med olika program.

Campaign for drawing verkar för att lyfta fram teckning som ett redskap för tänkande, kreativitet, socialt och kulturellt engagemang. Teckning hjälper människor se, tänka, uppfinna och agera. Att utveckla teckning är en viktig del av kreativa utbildningar men framförallt en grundläggande basfärdighet som är användbar i alla områden och sammanhang. Ingen skall behöva säga ”jag kan inte” – teckning är till för alla! Webbsidan ger tips och användbara länkar.

Skottland

Edinburgh Book Festival i augusti varje år är väl värd en resa! Författare från Skottland och olika delar av världen möter sin publik, Författare och illustratörer håller också seminarier för professionella. Varje dag är det program för barn och olika verkstäder. Sista veckan hålls intressanta program för pedagoger om läs- och skrivfrämjande. Hela programmet är en del av den stora internationella kulturfestivalen – världens största!

Storytelling Centre i Edinburgh

är motorn i den skotska berättarrörelsen med anrika traditioner.  Här kan man se utställningar om framstående berättare, se berättarföreställningar och köpa böcker i en välsorterad bokhandel.
USA

Sommaren 2008 var jag i USA för första gången!

I New York hittade jag bland annat Children´s museum of Manhattan. I den multietniska stads-delen Queens besökte vi biblioteket i Flushing.

I Albany besökte jag olika bibliotek för att se hur de arbetar med barn.